Gửi tin nhắn
Hunan GCE Technology Co.,Ltd
các sản phẩm
Contact Us
Trang chủ >

Hunan GCE Technology Co.,Ltd Contact Info

Hunan GCE Technology Co.,Ltd

Address :

Phòng 303, Tòa nhà 6, Trung tâm Zhigu Giai đoạn I, Số 189, Khu 2, Đường Đông Renmin, Khu vực Trường Sa, Khu Thương mại Tự do Thí điểm Trung Quốc (Hồ Nam)

Factory Address :

Phòng 203, Tòa nhà 6, Trung tâm Zhigu Giai đoạn I, Số 189, Khu 2, Đường Đông Renmin, Khu vực Trường Sa, Khu Thương mại Tự do Thí điểm Trung Quốc (Hồ Nam)

Work Time

8:00-18:00

Phone

86-731-86187065(Work Time)

86-731-86187065(Nonworking time)

Số fax :

86-731-86187065


Mr. Jeffrey

điện thoại:

0086-17773109286

Ứng dụng trò chuyện:

+8617773109286

WeChat:

9810639

Ms. Cara -----North America

điện thoại:

17321496453

Ứng dụng trò chuyện:

+8617321496453

e-mail:

cara@hngce.com

Mr. Bruce---- Europe

điện thoại:

13620097954

Ứng dụng trò chuyện:

+8613620097954

WeChat:

13620097954

Ms. Ellen---Africa/Australia

điện thoại:

18874774722

Ứng dụng trò chuyện:

+8618874774722

WeChat:

18874774722

e-mail:

ellen@hngce.com

Contact at Any Time
Hunan GCE Technology Co.,Ltd
Send